Pôžičky Hypotéky Úvery

Ako mať viac peňazí?
ZDARMA EBOOK
"Ako mať viac peňazí ..."
(klikni na obrázok)

 

 Spolupracujeme:
Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Revolvingový termínovaný úver

 


 

Revolvingový úver je termínovaný úver, ktorý môže byť obnovovaný za rovnakých podmienok, vždy však po ukončení jedného cyklu. Jedným cyklom je napr. obdobie od poskytnutia úveru až do jeho amortizácie. Revolvingový úver používame na financovanie stálych potrieb pracovného kapitálu. Je pri ňom čerpanie peňažných prostriedkov prísne sledované úverovým pracovníkom. Splátky úveru si s vami vopred dohodnú v tzv. splátkovom kalendári, ktorý je uvedený v úverovej zmluve.


V rámci takéhoto revolvingového úveru môže klient opakovane vyčerpať nový úver až do výšky stanoveného limitu. Pri začatí nového cyklu (vyčerpanie nového úveru) podmienkou je plné splatenie úveru predchádzajúceho cyklu a plnenie všetkých ustanovení úverovej zmluvy zo strany klienta. Z toho vyplýva, že revolvingový úver príjmeme ako "normálny" úver a splácame ho z kontokorentu.

 

Nebankové pôžičky

 

Revolvingový úver je tiež poskytovaný za účelom opakujúcej sa potreby financovania obežných aktív (hlavne pohľadávok z obchodného styku a zásob). Limit pre poskytnutie úveru je dohodnutý obvykle na dobu 1 roka. Výška limitu môže byť rôzna pre dohodnuté čiastkové úverové obdobia (spravidla mesačné).

 

Revolvingový úver sa poskytuje:

  • s pravidelnou reguláciou podľa vývoja objektu úverovania,
  • bez regulácie.

Pri variante čerpania s pravidelnou reguláciou, je regulovaný pre jednotlivé úverové obdobia a viaže sa na predloženie podkladov zo strany klienta v daných termínoch.

 

 

<< nebankový úver                                                                                                    spotrebné úvery >>

 

Veľa spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky a úvery,ale...                       Spotrebný úver resp. úver na "čokoľvek".