Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Študentská pôžička postup

 


 

Pôžičky pre študentov na Slovensku ponúkajú prakticky všetky banky. Vybavenie študentskej pôžičky je veľmi jednoduché. Banky ponúkajú študentom tzv. študentské účty- bežné účty, kde sú veľmi nízke poplatky za vedenie, prípadne je vedenie úplne zadarmo.

 

Požiadajte o pôžičku:

 

 

 

K študentskému účtu je potom možné získať i rozdielne študentskej pôžičky - vo forme kontokorentov (prečerpanie bežného účtu). Študent tak prakticky okamžite po založení účtu môže z banky odísť s 20 tisíc korunami a tento postup môže opakovať až u niekoľkých bánk.

 

Na vybavenie študentskej pôžičky je treba iba platné potvrdenie o štúdiu.

 

  • okamžité vybavenie

  • stačí platné potvrdenie o štúdiu

  • až 20 tisíc Sk

  • možnosť využiť študentské pôžičky u viacerých bank

  • rozumná úroková miera

o

Nebanková pôžička pre študentov

V prípadoch, kedy je nutné získať viac peňazí, je možné využiť i pôžičky pre študentov z nebankového sektora. Tu sa potom žiada väčšinou o pôžičky bez potvrdenia o príjme - pretože študent žiadny trvalý a dokladovateľný príjem nemá.

 

  • požičanie i vyšších čiastok

  • veľmi rýchle vybavenie

Študentské pôžičky a úroková miera

Slovenskí vysokoškolskí študenti majú už roky možnosť využívať Študentský pôžičkový fond (ŠPF), aby sa ľahšie "pretĺkli" štúdiom.

 

Náklady na vysokoškoláka totiž každoročne stúpajú - ubytovanie, cestovné, strava, učebnice, kiná či divadlá i sem-tam dáke to vyhodenie si z kopýtka a všetko čo k študentskému životu neodmysliteľne patrí.

 

Nielen v čase krízy je život študenta limitovaný práve finančnými možnosťami. Lebo hoci aj pracuje, nemôže byť (v rámci denného štúdia samozrejme) k dispozícii zamestnávateľovi počas celej pracovnej doby - tomu zodpovedá aj jeho prípadný zárobok.

 

Teda, pokiaľ nemá rodičov, čo mu dávajú prepychové vreckové.

 

Hoci sa k pôžičkám môžu dostať jednoducho, fond nie je veľmi využívaný. Väčšina mladých ľudí totiž ani netuší, že existuje. Pritom podmienky v ŠPF sa s klasickými bankovými úvermi nedajú ani porovnávať.

 

Sumy v štyroch kategóriách v rozpätí od 331 do 1 327 eur ročne sú úročené tromi percentami, splácať sa začnú až po doštudovaní a splátky sú rozložené na desať rokov.

 

V čase hospodárskej recesie v mnohých rodinách zostanú bez práce neraz obaja rodičia a výhľad na nové miesto je viac ako pesimistický. Tým pádom je pre nich podpora študujúceho potomka objektívne neúnosná a lacná pôžička je teda vítané prilepšenie.

 

Zároveň, keď s poklesom počtu pracovných miest, klesá aj dostupnosť ľahkého zárobku prostredníctvom študentských brigád.

 

Študentský pôžičkový fond pritom nemá so štátnym rozpočtom nič spoločné. Pri jeho založení bol presunutý istý balík peňazí z Fondu národného majetku a ten začal ŠPF požičiavať, neskôr vyberať splátky. A celé jeho hospodárenie stojí iba na tomto kolobehu pôžičiek a splátok.

 

Nijakú ďalšiu dotáciu z verejných peňazí už nedostal. Že má dnes rezervu niekoľko miliónov eur, je určite nielen zásluhou toho, že mnoho študentov o ňom nevie, a tak o pôžičky ani nežiada, ale pravdepodobne aj vďaka dobrému a efektívnemu systému výberu splátok.

 

Najlacnejšou možnou pôžičkou pre študenta je študentská pôžička financovaná zo Študentského pôžičkového fondu. Úroková miera je 3 %, takže na trhu s pôžičkami takmer bezkonkurenčne najnižšia. So splácaním pôžičky môže študent počkať do doby, kedy doštuduje alebo si presne určiť dobu odloženia splácania do maximálne 10 rokov.

 

Ak chce študent o tento druh pôžičky požiadať, musí sa držať presných pokynov. Doba, kedy je možné žiadať o pôžičku je obmedzená. Pre študenta prvého ročníka vysokej školy je to 10. október, pre ostatných študentov 15. jún daného roka.


Študentska pôžička je rozdelená do troch výškových intervalov:


Suma od 331,94 € do 663,88 € nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok, takže táto pôžička sa prisudzuje všetkým, pokiaľ nie je naplnený limit.


Suma od 663,88 € do 995,82 € musí byť podložená dokladom, ktorý overí príjem na jedného člena rodiny, ktorý musí byť nižší ako minimálna mzda.


Suma do 1327,76 € vyžaduje doloženie dokladu o príjme. Príjem na jedného člena rodiny musí byť nižší ako životné minimum.

 

Pôžičky pre študentov predstavujú veľmi vhodnú možnosť ako si vypomôcť počas štúdia na vysokej škole.


 

 

 

 

<< pôžička pre mladých                                                                                  pôžička pre všetkých >>

 

Potreba peňazí nie je dnes už doménou len rodín.                                      Pôžičky pre každého sa dajú deliť podľa mnohých faktorov.