Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Pôžička pre živnostníkov

 


 

Niektoré typy pôžičiek pre živnostníkov je možné použiť aj na splatenie dlhov voči štátu a získať tak možnosť jednoduchšie získať úver v banke.

 

Požiadajte o pôžičku:

 

 

 

Pôžička pre živnostníkov je možné využiť na preklenutie ťažkého obdobia v podnikaní. Rovnako sa dá takáto pôžička jednoducho použiť na rozšírenie podnikania.

  

V prípade založenia nehnuteľnosti je možné získať pomerne vysokú sumu finančných prostriedkov čo je tiež jeden z dôvodov prečo sa táto pôžička často využíva.

 

Pre poskytnutie pôžičky sa v nebankových spoločnostiach zvyčajne nepožaduje podnikateľský plán, rovnako pôžičku u takejto poločnosti môže získať aj podnikateľ bez podnikateľskej histórie. Avšak takýto úver neposkytujú všetky spoločnosti, z tých väčších sú to napr.: Profi Credit, G.I.C. Cash či známa Pohotovosť.

 

o

 

Zo Slovenských bánk ponúka tento typ pôžičiek pre podnikateľov skoro každá banka.

 

Komu je pôžička určená:

 • najmä drobným podnikateľom, ktorí potrebujú rýchlu krátkodobú pôžičku bez nutnosti zábezpeky majetku
 • majú pravidelné príjmy z podnikania, ako napr. reštaurácie, bary, herne, autodopravcovia, autoservisy, predajne rýchloobrátkového tovaru a prevádzkarne služieb
 • aj pre začínajúcich živnostníkov bez daňového priznania

 

Charakteristika:

 • Bezdlžnosť voči štátnym orgánom (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa) stačí doložiť až pri podpise zmluvy
 • Splatnosť už od 1 mesiaca!
 • Výhoda pre tých, ktorí rýchlo "otáčajú" peniaze, a často potrebujú rýchly preklenovací úver.
  Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov

výška pôžičky: 950 €  - 3 650 €

 

splatnosť: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 mesiacov (splatnosť je možné prispôsobiť požiadavkám žiadateľa o pôžičku)

 

splácanie: štandardne pravidelnými mesačnými splátkami, podľa požiadavky klienta je možné spôsob splácania individuálne upraviť

 

výplata: bezhotovostne na účet klienta

 

istenie: vlastná zmenka, dlhodobo podnikajúci do výšky pôžičky 3 319,39 € (100 000 Sk) nepotrebuje avala

 

ďalšie: bezúčelovosť, možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania pôžičky)

 

Podmienky pre schválenie:


 • aktuálne potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a z Daňového úradu o nedoplatkoch, potvrdenia stačí doložiť až pri podpise zmluvy.
 • individuálne posúdenie každej žiadosti
 • individuálne posúdenie každej žiadosti s ohľadom na ekonomickú situáciu žiadateľa a na kvalitu ponúkanej zábezpeky

Potrebné doklady:

 

a) podnikateľ - fyzická osoba: kópia občianskeho preukazu podnikateľa + manžela/-ky

b) podnikateľ - právnická osoba: kópia občianskeho preukazu štatutárnych zástupcov spoločnosti

c) bankové spojenie

d) kópia živnostenského listu alebo iného oprávnenia k hlavnej činnosti podnikania

e) výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)

f) kópia daňového priznania za posledné 2 roky (vrátane všetkých príloh) + posledné štvrťročné ekonomické výkazy

g) aktuálne potvrdenie daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne o platobnej disciplíne žiadateľa (nie staršie ako 1 mesiac)

 

 

Výhody živnostenskej pôžičky:

 • najväčšou prednosťou živnostenskej pôžičky je jej maximálna dostupnosť - je určená aj podnikateľom, ktorí v daňovom priznaní nevykazujú zisk
 • bezplatné a individuálne posúdenie žiadosti
 • možnosť zabezpečenia pôžičky avalom
 • k žiadosti o poskytnutie živnostenskej pôžičky nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok
 • najväčšou výhodou je jednoduchý prístup podnikateľov k pôžičke
 • žiadne poplatky sa neplatia vopred
 • individuálne posúdenie žiadosti
 • pôžičku je možné tiež zabezpečiť napr. ručením tretích osôb - iba sa preukazuje

Tento produkt je určený predovšetkým firmám (fyzickým aj právnickým osobám). Živnostenská Pôžička je určená podnikateľom, ktorí potrebujú väčšiu čiastku a dokážu poskytnúť zabezpečenie vo forme majetku. Firmy nemusia mať históriu.

 

Nuž a potom ako sa firme podarí vybaviť si vhodnú pôžičku je dobré keď si vyberie spoľahlivú a hlavne skúsenú firmu na Daňové Poradenstvo.

 

 

 

 

 

 

 

<< pôžičky pre nezamestnaných                                                             mladomanželská pôžička >>

 

Peniaze sú v podstate okamžite pripísané na účet.                                      Ani jeden z manželov nemôže byť starší ako 35 rokov.