Pôžičky Hypotéky Úvery

Pôžička Poštová banka

Získajte pôžičku HNEĎ teraz! Vyplňte krátku žiadosť, my Vám zavoláme a dokončíme ju telefonicky.

 

 

Dostupná pôžička od Poštovej banky je:

 

 • na čokoľvek
 • bez ručiteľa
 • bez potvrdenia o príjme

Pôžička parametre

 

 • výška pôžičky od 400 € až do 7 000 €
 • splatnosť pôžičky od 1 do 6 rokov
 • mesačná splátka od 13 €
 • vyplatenie pôžičky do 2 000 € aj v hotovosti
 • bez potvrdenia o príjme (pre osoby pracujúce v SR)

Výhody pôžičky

 

 • možnosť bezplatného odkladu splátok pôžičky až na 6 mesiacov
 • výška splátky je počas celej doby splácania rovnaká
 • možnosť poistenia splácania pôžičky pre prípad straty zamestnania, dlhodobej choroby alebo pri iných vážnych dôvodoch

Podmienky pre získanie pôžičky

 

 • vek od 18 do 70 rokov
 • trvalý pobyt v SR
 • zamestnanec s dĺžkou zamestnania viac ako 3 mesiace
 • živnostník
 • starobný dôchodca do 70 rokov
 • výsluhový dôchodca do 70 rokov
 • invalidný dôchodca od 35 do 70 rokov

Ako príjem je akceptovaný aj vdovský a vdovecký dôchodok od dovŕšenia veku 52 rokov.

 

Doklady potrebné pre získanie pôžičky

 

 • občiansky preukaz
 • pri čerpaní pôžičky na účet do inej banky predložíte aj výpis z účtu (nie starší ako 3 mesiace)
 • ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti
 • ak poberáte dôchodok, je potrebné predložiť rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty
 • ak ste zamestnanec v Maďarsku alebo ČR / vojak z povolania (Min. obrany) / policajt (Min. vnútra) / záchranár alebo hasič (Hasičský a záchranný zbor), predložíte potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti