Pôžičky Hypotéky Úvery

Ako mať viac peňazí?
ZDARMA EBOOK
"Ako mať viac peňazí ..."
(klikni na obrázok)

 

 Spolupracujeme:
Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Kontokorentný úver o čom je

 


 

Kontokorentný úverJe to krátkodobý úver určený predovšetkým na financovanie krátkodobých pohľadávok do lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí a na financovanie rôznych druhov zásob.

 

Kontokorentný úver je poskytovaný na bežnom (alebo tzv. kontokorentnom) účte klienta. Ide o zvláštny typ bežného účtu, u ktorého sa dohodne možnosť čerpať finančné prostriedky do debetu počas konkrétnej doby a do určitej výšky za dohodnutú úrokovú sadzbu a za dohodnutých podmienok.

 

Tento dohodnutý limit debetného zostatku je neprekročiteľný. Úroková sadzba z debetného zostatku je pohyblivá, a bývy určená v úverovej zmluve. Úroky z tohoto debetného zostatku klient hradí vždy mesačne. Kontokorentný úver môže byť poskytnutý v EUR alebo iných vybraných cudzích menách.

 

Výhody kontokorentného úveru

Výhody kontokorentný úverVám umožní pružne reagovať na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy. Takto vytvoríte pre svoje podnikanie stálejšie prostredie. Budete mať istotu, že v prípade nutnosti môžete čerpať kontokorentný úver a zasa ho splácať - vždy podľa svojich aktuálnych potrieb.

 

Každou došlou úhradou v prospech bežného (kontokorentného) účtu sa znižuje jeho debetný zostatok, a tak sa obnovuje možnosť znovu čerpať kontokorentný úver až do výšky dohodnutého limitu.

 

S kontokorentným účtom môžete tiež robiť platobný styk a využívať aj ďalšie bankové služby v rovnakom rozsahu ako u ostatných bežných účtov.

 

Sem patria predovšetkým hotovostné a  bezhotovostné vklady a výbery, rezervácia a blokácia prostriedkov na účte, používanie platobnej karty, elektronické predávanie dát alebo zadávanie trvalých príkazov a  automatických prevodov.

 

Ďaľšie možnosti úveru:

  • umožňuje opakovane čerpať prostriedky do výšky dohodnutého debetu
  • operatívne reagovať na výkyvy v obežných prostriedkoch
  • prevádzať platobný styk ako s bežným účtom

<< bezúčelové úvery                                                                                                    eskontné úvery >>

 

Pôžičky a úvery na bývanie, auto či akýkoľvek iný účel.      Je určený právnickým osobám podnikajúcim na území SR.