Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
 Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 


 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Hypotéky podľa účelu a formy

 

Hypotéka patrí do kategórie dlhodobých úverov a v súčasnosti predstavuje najpopulárnejší zdroj financovania bývania.

 

Rozdelenie hypoték:

Hypotéky podľa účelu využitia

Klasické hypotekárne úvery, určené na kúpu nehnuteľnosti resp. jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností. Medzi ne patria aj štátom bonifikované hypotekárne úvery pre mladých.

 

Stavebné hypotekárne úvery poskytované za účelom výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie nehnuteľnosti. Sú poskytované buď ako predhypotekárne úvery (ak klient nedisponuje žiadnou nehnuteľnosťou a týmto úverom sa kryje doba medzi dostavaním a kolaudáciou) alebo ako hypotekárne úvery na výstavbu, resp. dostavanie.

 

Hypotekárne úvery na refinancovanie určené na splatenie iných, menej výhodných hypotekárnych úverov. Najčastejším dôvodom pre zmenu poskytovateľa hypotekárneho úveru je výhodnejšia úroková sadzba.

 

Americké hypotéky, resp. bezúčelové úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Najčastejšie sa využívajú na rekonštrukcie, nákup zariadenia, automobilov, ale aj kúpu nehnuteľností, na ktoré nemožno využiť klasické hypotekárne úvery. 

 

Hypotéky podľa formy splácania

Hypotéky rozdelenieS anuitným splácaním, pri ktorom má splátka rovnakú výšku počas celej doby platnosti úveru (resp. počas doby rovnakej úrokovej sadzby) a je splácaná v pravidelných intervaloch (väčšinou mesačných).

 

S postupom splácania klesá v splátke podiel úrokov a zvyšuje sa podiel úmoru istiny.

 

S degresívnym splácaním, pri ktorom sa sústreďuje vyššie finančné zaťaženie na počiatočné obdobie splácania a naopak na konci úverového vzťahu sú splátky najnižšie.

 

Je určená pre klientov, ktorým súčasná príjmová situácia umožňuje realizovať vyššie splátky, než aké by splácali pri anuitnom splácaní. Výška degresívnej splátky je väčšinou nastavená na obdobie jedného roka.

 

S progresívnym splácaním, pri ktorom sa výška splátky počas splácania postupne znižuje. V počiatkoch splácania je výška progresívnej splátky nižšia ako pri anuitnom splácaní, neskôr je výška progresívnej splátky vyššia než výška anuitnej splátky. Progresívna splátka sa stanovuje na obdobie jedného roka, po uplynutí ktorého sa na ďalší rok zvýši o koeficient rastu. Pri zmene fixácie úrokovej sadzby je zväčša možný prechod z progresívneho splácania na anuitné splácanie.

 

Hypotéky podľa typu úrokovej sadzby

 

Hypotéky podľa úrokovej sadzbyS variabilnou úrokovou sadzbou, ktorej výška sa počas trvania úveru mení. Na výšku variabilnej úrokovej sadzby vplývajú zmeny trhových podmienok, najčastejšie zmeny základnej úrokovej sadzby EURIBOR a zmeny sadzieb, za ktoré si banky požičiavajú zdroje navzájom.

 

S fixnou úrokovou sadzbou, ktorú banka garantuje po dobu zvolenej fixácie. Fixácie úrokových sadzieb sú obvykle stanovené na 1, 2, 3, 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Nie všetky banky ponúkajú všetky fixácie. Výhodou pevnej úrokovej sadzby je rovnaká výška anuitnej splátky počas zvolenej doby fixácie.

 

Kombinované hypotekárne úvery

 

Bývajú spojené napr. so stavebným sporením alebo životným poistením. Kombinované hypotéky sú niekedy označované aj úvery poskytované vo výške vyššej ako je 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, čo je zákonom stanovená maximálna hranica pre poskytnutie hypotekárneho úveru.

 

Výsledný úver je kombináciou hypotekárneho úveru (do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti) a spotrebného úveru (nad 70 % z hodnoty nehnuteľnosti).

 

Ako na hypotéky ktoré nie sú z banky?

Zrejme každý je niekedy v živote postavený pred rozhodnutie, či sa rozhodnúť pre hypotéku. Najčastejšie je slovo hypotéka spojené so zariadovaním nového bývania, stavbou domu a podobne. To však nemusí byť jediný účel, na ktorý hypotéky slúžia.

 

Veľmi často sú pomocou hypotéky riešené problémy, ako sú napríklad exekúcie a iné nepríjemné problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť malým obnosom peňazí. Samozrejme v tomto momente prichádza na radu nebanková hypotéka, pretože banky nemôžu vynechať fakt, že sa žiadateľ nachádza vo finančnej tiesni.

 

 

 

 

 

 

 

<< úvery                                                                                                                        americká hypotéka >>

 

Ako kúpiť nové auto v hotovosti.                        Americká hypotéka je úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou.