Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
 Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 


 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Hypotéky pre mladých od januára 2013

 


 

Od 1. januára tohto roku sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých znižuje oproti 4. kvartálu roka 2012 len skoro o 12 €. Namiesto minuloročných 1030,90 € je príjmový strop vo výške 1019,20 €.

 

Medziročne sa však zvýšil o 20 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu znižuje z koncoročných 2061,80 € na 2038,40 €.

 

Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. januára do 31. marca 2013.

 

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 784 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 3. kvartáli roka 2012.

 

Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

 

V roku 2013 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %.

 

Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

 

Hypotéka pre mladých 2013Hypotéka pre mladých - výhody

 

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytnutie štátneho príspevku na 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny úveru na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie úrokovej sadzby (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
  • Možnosť odkladu splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).

Hypotéka pre mladých - nevýhody
 

  • založenie nehnuteľnosti v prospech banky
  • možnosť predčasného splatenia bez poplatku je obmedzená, najčastejšie obdobím fixácie úroku
  • poplatky za spracovanie úveru, za vedenie úverového účtu

Hypotekárny úver pre mladých je výraznou pomocou pre mladé rodiny a je možné ho odporúčať všetkým,
ktorí spĺňajú podmienky na jeho získanie.

 

 

 

 

<< hypotéka pre mladých                                              hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých >>