Pôžičky Hypotéky Úvery

Spolupracujeme:
 Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 


 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Hypotéka na bývanie je veľmi vhodná práve tento rok

 


 

Táto hypotéka je vlastne účelový spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Hlavnou výhodou je nízka úroková sadzba a primeraná mesačná splátka.

 

Kto môže žiadať

O hypotéku na bývanie môže žiadať každý občan SR alebo aj cudzí štátny príslušník s povolením trvalého pobytu na Slovensku.

 

Vek žiadateľov o úver na bývanie musí byť 18 a viac rokov. Horná veková hranica je obvykle stanovená na 61 rokov, ale v niektorých prípadoch je možné vychádzať aj z veku najmladšieho zo žiadateľov, a tak najstarší z účastníkov úverového vzťahu môže na konci doby splatnosti úveru na bývanie presahovať vek 65 rokov.

Príklad takéhoto úveru v Slovenskej sporiteľni:

 

Úver je určený najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním vrátane kúpy pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností na bývanie a iných dlhodobých potrieb klientov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

 

Hypotéka na bývanieKomu je určený:

 

 • pre fyzické osoby vo veku od 18 do 65 rokov  

Výhody:

 

 • úver získate rýchlo aj bez vlastnej hotovosti,
 • úver vo výške aj viac ako 70 % hodnoty nehnuteľnosti,
 • možnosť získať aj väčší objem úveru vďaka progresívnemu splácaniu,
   
 • možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti,
   
 • podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb
   
 • možnosť odkladu prvej splátky istiny až o 24 mesiacov.

Parametre:

 

 • výška úveru od 7 000 €,
 • splatnosť úveru nad 10 rokov, maximálne 30 rokov.

Dokladovanie účelu úveru:

Nedokladujete účel úveru, ak jeho výška nepresahuje 70 % hodnoty nehnuteľnosti. Pri úveroch poskytnutých nad 70 % hodnoty nehnuteľnosti s výnimkou postupného financovania výstavby stačí zdokladovať 80 % z poskytnutého úveru.

 

 

 

 

  

<< hypotéka na byt                                                                                                    hypotéka kalkulačka >>