Pôžičky Hypotéky Úvery

Ako mať viac peňazí?
ZDARMA EBOOK
"Ako mať viac peňazí ..."
(klikni na obrázok)

 

 Spolupracujeme:
Najlepšia hypotéka

 

 

 

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - PZP

Eskontný úver urýchli prístup k peniazom

 


 

Eskontný úverJe určený právnickým osobám podnikajúcim na území SR.

 

Eskontný úver je krátkodobý úver, ktorý urýchli Váš prístup k peniazom z obchodných pohľadávok. Banka vým vlastne eskontuje zmenky tuzemské (splatné na území Slovenskej republiky) a zahraničné (splatné mimo územia Slovenskej republiky), vystavené v EUR a vo vybraných cudzích menách.

 

Banka eskontuje takúto zmenku však za predpokladu, že bude pri splatnosti zaplatená a že prípadné vymáhanie jej zaplatenia prostredníctvom zmenkového súdu bude záležitosťou žiadateľa o eskont.

 

Právnou podstatou eskontu je v podstate odkúpenie nesplatených zmeniek s určitou splatnosťou a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banku (diskont). Najbežnejšou formou eskontu je eskont zmeniek, ktorý je realizovaný bankou.

 

Na eskont sa prijímajú len zmenky, ktoré spĺňajú obchodné podmienky danej banky (napr.):

 

  • sú obchodné
  • sú od klientov
  • sú iba denné (fixné)
  • majú zostatkovú dobu splatnosti spravidla 1 až 6 (u zahraničných 1 až 12) mesiacov
  • sú znejúce na sumu minimálne 8 000 EUR / 241 008,-SKK *
  • tuzemské - obsahujúce doložku zbavujúcu majiteľa (banku) povinnosti zabezpečiť protest pre neplatenie
  • vystavené v cudzej mene - obsahujúce efektívnu doložku v prípade, že mena uvedená na zmenke je odlišná od meny platobného miesta.

Potom ako je vytvorená zmluva o eskontnom úvere je banka oprávnená o nezaplatenú zmenkovú sumu zaťažiť účet žiadateľa o eskont, pokiaľ nebude eskontovaná zmenka v deň splatnosti zaplatená akceptantom.

 

Eskontný úver výhody:

 

  • prístup k likvidným finančným prostriedkom
  • spravidla sa nepožaduje klasický zabezpečovací prostriedok

Eskontný úver vám umožní prefinancovať časť pohľadávok z dodávateľsko-odberateľských vzťahov pred lehotou ich splatnosti.

 

 

<< kontokorentné úvery                                                                                                    lombardné úvery >>

 

Úver určený predovšetkým na krátkodobé pohľadávky.                      Lombardný úver je krátkodobý úver do 1 roka.